E drejta e autorit

Duam tju shpjegojmë se të gjitha dizenjot, teksti, grafika, Logo, udhëzimet, komentet, përzgjedhjet dhe rregullat janë eskluzive për kompaninë tonë dhe janë të mbuluara nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Leja ju është dhënë për të parë, për të bërë kopje elektronike dhe të printoni një pjesë të kësaj faqeje webi për qëllimin e vetëm për tu përdorur si një burim për blerje. Çdo përdorim tjetër i materialeve në këtë faqe webi, duke përfshirë edhe riprodhimin për qëllime të tjera si ato që përmendëm më lart, modifikimi, shpërndarja ose ribotimi, pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë, është i ndaluar rreptësisht.

Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave personale

Detajet dhe të dhënat tuaja personale që na jepni, janë thelbësore për përpunimin dhe dërgimin e porosive tuaja, kryerjen e shërbimeve nga ana jonë në mënyrë sa më profesionale dhe efikase, si dhe për faturimin, prandaj mosdhënia e këtyre të dhënave do të rezultojë në anulimin e porosisë suaj. Duke u regjistruar në Website, ju pranoni të na jepni informacione të të vërteta dhe të sakta si dhe pranoni përpunimin e të dhënave personale nga ana jonë. Komunikimi i informacionit të rremë është në kundërshtim me kushtet dhe termat e përgjithshme.

Oktouest Kompjuter Store siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies kontraktore dhe informative.
Duke përdorur portalin dhe/ose duke duke dhënë miratimin për regjistrimin/kontakt, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshëm të tyre si dhe garantojnë që të dhënat personale të plotësuara janë të sakta, të vërteta dhe të përditësuara.

Oktouest garanton se ka marrë të gjitha masat  për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar. Subjektet e të dhënave personale kanë të drejtë të  kërkojnë kontakte në të dhënat e tyre si dhe të kërkojnë që këto të dhëna të ko

MBËSHTETJE

Per t’ju këshilluar para dhe mbas blerjes , është në dispozicionin tuaj dikush që ju ndihmon nga Oktouest.

EKSPOZITA

Porosit në dyqan, merrni këshilla mbi përmirësimet, rezervoni per një riparim ose beni një porosi të shpejtë.

RRETH NESH

Oktouest ka ofruar teknologji profesionale për më shumë se 10 vjet, brenda dhe jashtë Shqipërisë.

RIPARIME PC & LAPTOP

Qendra e riparimit Oktouest,bën riparimet dhe përmirësimet për të gjitha markat e kompjuterave.